Přidáno 21.7.2016

Víte, jaké údaje jste jako fyzická či právnická osoba povinni na webových stránkách zveřejňovat? 

 Při nesplnění této povinnosti vám hrozí podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích pokuta až 50 000 Kč a pozastavení činnosti až na jeden rok. Tyto prohřešky řeší příslušné živnostenské úřady, které mohou rozhodnout o podání oznámení na policii, kde se dále postupuje dle správního řádu.

Jaké údaje na webu musí mít firmy a živnostníci zveřejněny již stanovovala novela obchodního zákoníku z roku 2008. Od 1.1.2014 tyto povinnosti vychází už i z nového občanského zákoníku, kde je i pár změn. Dle §435  se tyto informace netýkají jen právnických osob, ale jsou je povinny zveřejňovat i fyzické osoby, které vlastní webové stránky. 

Koho se týká zveřejnění povinných informací na internetu? 

Firmy, které mají webové stránky, musí podle zákona zveřejnit povinné informace. Pokud webové stránky nemají, pořizovat si je kvůli tomu nemusí, ale akciové společnosti ano. Akciové společnosti podle zákona webové stránky mít musí. 

Údaje, které je povinnost zveřejnit 

Podnikatel, právnická či fyzická osoba musí dle zákona zveřejnit na webových stránkách stejné údaje, které jsou povinné na jejich obchodních listinách. 

Jméno podnikatele, nebo název společnosti
Sídlo společnosti, nebo místo podnikání
Identifikační číslo
Údaj o zápisu v evidenci (zápis do obchodního rejstříku vč. spisové značky), nebo zápis do jiné zákonné evidence (např. živnostenský rejstřík) 

Příklady, jak by měly povinné údaje na webu vypadat: 

V případě právnické osoby (společnost zapsaná v obchodním rejstříku) 

Název společnosti: Přesný název, který je uvedený v obchodním rejstříku
Sídlo: adresa sídla společnosti (ulice, číslo popisné, PSČ, město)
: Identifikační číslo
Spisová značka: oddíl a vložka vedená u rejstříkového soudu v město 
DIČ: Daňové identifikační číslo (jsme/nejsme plátci DPH) je povinné pouze pro plátce DPH, neplátci nemusí uvádět.

Základní kapitálnepovinný údaj, pokud se uvádí, uvede se jen kapitál, pokud je celý splacen  

Fyzická osoba (osoba nezapsaná v obchodním rejstříku) 

Jméno: Jméno a příjmení, pod kterým podniká vč. dodatku
Místo podnikání: adresa (ulice, číslo popisné, PSČ, město)
IČ: Identifikační číslo
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od datum zápisu
Evidenční číslo ŽL: evidenční číslo, číslo jednací
Evidující úřad: úřad, u kterého je evidován 
DIČ: Daňové identifikační číslo (jsme/nejsme plátci DPH) je povinné pouze pro plátce DPH, neplátci nemusí uvádět.  

Akciové společnosti 

Platí totéž co pro právnické osoby, ale navíc musí zveřejňovat ještě tyto údaje:

Informace o svolání valné hromady (nejméně 30 dní před jejím konáním)

Společnosti, které jsou členem nějakého koncernu, musí zveřejnit také tuto informaci 

Jak a kde tyto údaje umístit

Tyto povinné údaje by dle zákona měli být umístěny na přístupném a dobře viditelném místě na webu. Doporučuji umístit do sekce s kontakty. 

Mít tyto údaje na webu se vyplatí

Je dobré mít tyto údaje na webu nejen kvůli riskování sankcí, ale také kvůli důvěryhodnosti pro vaše zákazníky. Existuje spousta podvodníků na internetu a tímto se zákon snaží o ochranu spotřebitele. Uvedením těchto údajů říkáte svým zákazníkům, že jste důvěryhodná firma. 

V případě potřeby nebo dotazů mne neváhejte kontaktovat, ráda vám pomohu. 


Zapojte se do diskuse

Máte-li dotazy, nebo se chcete vyjádřit k danému tématu, pište prosím zde do komentářů.

(c) 2017, IR-webdesign.com | Webdesign: Tvorba webů Vyškov - IR-webdesign